Ved

För att få ekonomi i din vedeldning och minimera utsläppet av giftiga gaser är det viktigt att du eldar med torr kvalitetsved. Det hittar du hos oss på Vegårn!

Tack vare vår väldimensionerade torkanläggning kan vi nu erbjuda ved med 16-20% fukt, alltså ved av högsta kvalitet, året om. Lokalt producerad ved, avverkad i skogarna i närområdet och vidare hem till er vedbod som färdig kvalitetsved.

Förutom de ekonomiska vinster man kan göra genom att köpa ved med god kvalitet, tillkommer samhällsekonomiska vinster i form av minskade utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Eldning med undermålig ved, t.ex. ved med för hög fukthalt eller med olika stadier av röta, medför såväl en högre vedförbrukning, lägre effektuttag och ökade utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Därför är valet av ved mycket viktigt.

Vedeldning innebär planering. Ring oss så kan vi tillsammans hitta en lösning för allas bästa!

Vedinkastning

Vegårn ända fram – Våra lätta smidiga transportfordon tar liten plats och gör liten markpåverkan. Vid körbar väg för lätt lastbil fram till vedbod lämnar vi gärna prisuppgift på inkastning.

All vår ved är kvalité-, volym-, vikt- & fuktkontrollerad!

Stjälpt ved
– Dags att beställa för leverans innan 30 juni 2020 –


Färsk björkved

650 kr

per m3stj. Längd: 30-50 cm.
Min. 500kg/m³stj.


Färsk övrig ved

500 kr

per m3stj. Längd: 30-50 cm
Min. 400kg/m³stj.


Torr björkved

Kontakta oss för pris Begränsat lager!

Längd: 30/40/50 cm
Ca 18% fukt (1325 kwh/m³)
Min. 310kg/m³stj.


Torr övrig ved

Kontakta oss för pris Begränsat lager!

Längd: 30/40/50 cm
Ca 18% fukt (1000 kwh/m³)
Min. 230kg/m³stj.

Ved i säck

Torr björkved
30-literssäck

69 kr

Längd: 30 cm


Torr björkved
hel pall

2400 kr

40 st 30-literssäckar. L=30 cm
Frakt: 475 kr < 50 km

Energioptimerad
Björkved i säck

1680 kr

Storsäck. Vikt 540kg vid 20% fukt.

Alla priser avser egen hämtning hos Vegårn om inget annat anges och inkluderar svensk moms på 25%.
 

Transport

Egen hämtning

  • För egen hämtning av lösved - boka tid för lastning!

Leverans

  • Transportkostnad tillkommer. Kostnaden är avståndsrelaterad – kontakta oss för pris!
  • Swishbetalning vid leverans. Chauffören lämnar kvitto. 
  • Leveranstid ca 1-2 veckor beroende på säsong. 
  • Vägen måste vara farbar för lätt/tung lastbil.
  • Märk väl ut platsen där veden skall levereras om du inte kan vara hemma och ta emot. Förskottsbetalning.

Måttenheter för ved

m³stj = Kubikmeter stjälpt volym

m³t = Kubikmeter travad volym

m³f = Fastkubikmeter

1 m3f = (Volym 1 x 1 x 1 m) = 1 000 liter fast massa

lm³ = Löskubikmeter (dvs volymen med luft emellan)

Vedtork för torr ved året om

Vedtork

Med Vegårns specialbyggda torkanläggning kan vi trygga både kvalitet och tillgång till torr kvalitetsved hela året – för bästa eldningsekonomi!

Lagring av ved

Även utan vedtork är det fullt möjligt att komma ned till mycket låga nivåer av fukt, även om det förstås tar längre tid. Det handlar bara om att lagra veden på rätt sätt; all lagring ska ske fritt luftat under tak. Då kan man komma ned till ca 15% fukthalt efter ca 2 år.

Fler goda råd om vedhantering

Från skog till leveransklar kvalitetsved

Gallring av björk till vedproduktion.
Nyinvestering! Rottne H8 gallringsskördare gör att vi kan öka produktionstakten och bemöta efterfrågan på ved med hög kvalitet på ett ännu proffsigare sätt.
Välkommen in till kapstationsansvarig Jan Lindström!
Här torkas veden ned till 18% fuktkvot.


Torr ved färdig för eldning!

Beställ nu